Uaiuai

USE  Waiwai

Ualari

USE  Yualyai

Uallamo

USE  Wolayta

Uanana

USE  Guanano

Uardai

USE  Orma

Uarequena

USE  Arekena

Ubani

USE  Ibani

Ubu Ugu

USE  Umbu-Ungu

Ubykh

Assigned collective code  [cau]

(Caucasian (Other))

UF    Oubykh

Ucayale

USE  Cocama

Uchee

USE  Yuchi

Udekama

USE  Degema

Udekhe

Assigned collective code  [tut]

(Altaic (Other))

Udi

Assigned collective code  [cau]

(Caucasian (Other))

Udlam

USE  Uldeme

Udmurt  [udm]  Authorities & Vocabularies

UF    Votiak

Votyak

Uduk

Assigned collective code  [ssa]

(Nilo-Saharan (Other))

Udzo

USE  Ijo

Ufaina

USE  Tanimuca-Retuama

Ugalachmut

USE  Eyak

Ugaritic  [uga]  Authorities & Vocabularies

Uighur  [uig]  Authorities & Vocabularies

UF    Eastern Turki

Kashgar-Yarkend

Turki, Eastern

Uigur

Uyghur

Wighor

Yarkend

Uigur

USE  Uighur

Ujjaini (Malvi)

USE  Malvi

Ukaan

Assigned collective code  [nic]

(Niger-Kordofanian (Other))

UF    Aika

Anyaran

Auga

Ikan

Kakumo

Ukfwo

USE  Oku

Uki (Benue-Congo)

USE  Bokyi

Ukrainian  [ukr]  Authorities & Vocabularies

UF    Ruthenian (Ukrainian)

Ukrainian, Old (ca. 1300-1700)

Assigned collective code  [sla]

(Slavic (Other))

UF    Old Ukrainian

Uku (Oku)

USE  Oku

Ulcha

USE  Olcha

Uldeme

Assigned collective code  [afa]

(Afroasiatic (Other))

UF    Mizlime

Ouldémé

Udlam

Uzlam

Wuzlam

Uleai

USE  Woleaian

Ulithi

Assigned collective code  [map]

(Austronesian (Other))

Ulva

Assigned collective code  [cai]

(Central American Indian (Other))

UF    Woolwa

Wulwa

Uma

Assigned collective code  [map]

(Austronesian (Other))

UF    Pipikoro

Umalasa

USE  Pendau

Umanakaina

USE  Gwedena

Umboi

USE  Kovai

Umbongu

USE  Umbu-Ungu

Umbu

USE  Umbu-Ungu

Umbu-Ungu

Assigned collective code  [paa]

(Papuan (Other))

UF    Gawigl

Gawil

Imbo-Ungu (Umbu-Ungu)

Kakoli

Kaugel (Umbu-Ungu)

Kauil

Ubu Ugu

Umbongu

Umbu

Umbundu  [umb]  Authorities & Vocabularies

UF    Benguela

Mbundu (Benguela Province, Angola)

Ovimbundu

Quimbundu (Benguela Province, Angola)

South Mbundu

Umirey Agta

USE  Dumagat (Umirey)

Umirey Dumagat

USE  Dumagat (Umirey)

Umpila

Assigned collective code  [aus]

(Australian languages)

Umpqua, Lower

USE  Kuitsh

Unambal

USE  Wunambal

Unami jargon

Assigned collective code  [crp]

(Creoles and Pidgins (Other))

Undetermined  [und]  Authorities & Vocabularies

Undri

USE  Urdu

Ungarinjin

USE  Ngarinyin

Uollaroi

USE  Yualyai

Upper Asaro

USE  Asaro

Upper Bagobo

USE  Manuvu

Upper Circassian

USE  Kabardian

Upper Musa

USE  Aneme Wake

Upper Sorbian  [hsb]  Authorities & Vocabularies

UF    High Sorbian

Sorbian, Upper

Upper Tanana

Assigned collective code  [ath]

(Athapascan (Other))

UF    Tanana, Upper

Upper Umpqua

Assigned collective code  [ath]

(Athapascan (Other))

Urak Lawoi'

Assigned collective code  [map]

(Austronesian (Other))

UF    Chāo Lē

Orak Lawoi'

Orang Laut (Thailand and Malaysia)

Uraon

USE  Kurukh

Urarina

Assigned collective code  [sai]

(South American Indian (Other))

UF    Itucale

Shimacu

Simacu

Urartaean

USE  Urartian

Urartian

Assigned collective code  [mis]

(Miscellaneous languages)

UF    Chaldean (Urartian)

Khaldian

Urartaean

Urartic

Vannic

Urartic

USE  Urartian

Urdu  [urd]  Authorities & Vocabularies

UF    Bihari (Urdu)

Gujri (Urdu)

Gurjari

Islami

Moorish (India)

Undri

Urudu

Also collective code for:

Dakhini

Urhobo

Assigned collective code  [nic]

(Niger-Kordofanian (Other))

Uria

USE  Orya

Uriankhai

USE  Tuvinian

Urii

Assigned collective code  [paa]

(Papuan (Other))

Uripiv

Assigned collective code  [map]

(Austronesian (Other))

Uriya

USE  Oriya

Uru

Assigned collective code  [sai]

(South American Indian (Other))

UF    Puquina (Uru)

Urubu

Assigned collective code  [sai]

(South American Indian (Other))

Urudu

USE  Urdu

Urum

USE  Greek Tatar

Urunyoro

USE  Nyoro

Uruund

USE  Ruund

Usarufa

Assigned collective code  [paa]

(Papuan (Other))

UF    Usurufa

Uturupa

Ūsatī

USE  Ossetic

Uspanteca

Assigned collective code  [myn]

(Mayan languages)

Usurufa

USE  Usarufa

Ute

Assigned collective code  [cai]

(Central American Indian (Other))

Utlateca

USE  Quiché

Uturupa

USE  Usarufa

Uvean, East

USE  East Uvean

Uyghur

USE  Uighur

Uzan

USE  Uldeme

Uzbek  [uzb]  Authorities & Vocabularies

Uzbek, Old

USE  Chagatai

Uzlam

USE  Uldeme

Uzo

USE  Ijo

See also:

Language Name Sequence